Ve středních školách se z rozhodnutí MŠMT od 26. 4. 2021 umožňuje praktické vyučování žáků.

Teoretická výuka nadále probíhá distančním způsobem.

Osobní účast na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním antigenními testy prováděnými ve škole, účastí s respirátorem a bez příznaků jakéhokoli infekčního onemocnění. V případě pozitivního výsledku antigenního testu je žák odeslán domů a je povinen absolvovat ověřovací PCR test, ke kterému se neprodleně přihlásí u svého praktického lékaře a jeho výsledek ihned nahlásí škole.

22.4.2021

Nabízíme volná místa

Informace k přijímacímu řízení vám poskytneme na:
tel: 777 171 757
e-mail: sekretariat@umelecka.cz

24.2.2021

Poskytujeme informace pro zájemce o studium ve školním roce 2021/22.

Pište, volejte, těšíme se na vás!

tel.: 777 171 757
e-mail: sekretariat@umelecka.cz

Podáváme informace k druhému kolu příjímacího řízení, ozvěte se!

Výsledky prvního kola přijímací zkoušky a oznámení o přijetí jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

5.2.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

Výuka na středních školách nadále probíhá distančním způsobem, a to od 1. 3. 2021.

25.1.2021

Na základě doporučení MŠMT informujeme o následujících pravidlech hodnocení žáků za 1. pololetí 2020/2021:

Škola vydá výpis vysvědčení nejpozději 3. vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vyučování.

Pololetní klasifikace bude žákům i zákonným zástupcům dostupná prostřednictvím systému Škola OnLine, a to od 25. 1. 2021.

25.1.2021

Informace k omezením v oblasti školství

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 provoz středních škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků ve škole včetně praktické výuky.

Omezení byla vzhledem k epidemiologické situaci prodloužena a od 2. listopadu 2020 dále pokračuje distanční výuka v již zavedeném režimu.

Žáci jsou podle zákona povinni účastnit se distanční výuky. Dálkové vyučování je realizováno v prostředí Microsoft Teams, s kterým jsou žáci již dobře obeznámeni.

V rámci probíhající distanční výuky jsme rádi vyhověli zájemcům o zapůjčení osobního počítače a poskytli vybavení zdarma.

13.10.2020

Logo bude knihovna využívat k propagaci

Vítězné logo pro „Vědárnu“

V rámci dlouhodobě úspěšného partnerství naší školy s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě zpracovali naši žáci 1. a 2. ročníku oboru Multimedia Grafika Design návrhy loga pro sérii přednášek „Věda ve vědárně.“ Zaměstnanci MSVK vybírali ze třiceti    návrhů log. Protože kvalita předčila očekávání a vybrat z těch velmi zdařilých a vizuálně zajímavých návrhů ty nejlepší bylo těžké, rozhodli se odměnit tři nejúspěšnější žáky a osobně poděkovat všem zúčastněným. Vítězný návrh vypracoval žák 2. ročníku Filip Klečka a jeho logo bude knihovna využívat k propagaci. Dalšími oceněnými byli Kristýna Tinková a Jan Fišer.

Linky na projekt:

https://www.svkos.cz/data/kalendar-akci/pozvanky/142/veda-ve-vedarne-obrazek.pdf

https://www.facebook.com/events/248125482866271/

24.2.2020

Lyžařský a snowboardový kurz

V posledním lednovém týdnu se žáci prvního a druhého ročníku zúčastnili Lyžařského a snowboardového výcvikového kurzu. Akce se konala v podhůří Králického Sněžníku, ubytování bylo v areálu Kemp Mamutov, výcvik probíhal ve skiareálu v Kunčicích. Žáci i instruktoři si užili sportování, společenské hry, zpěv i tanec a v neposlední řadě i všechny druhy počasí. Vzhledem k pozitivní zpětné vazbě považujeme tuto akci za úspěšnou. Skol!

3.2.2020

další