Bodové hodnocení přijímací zkoušky

Celkové hodnocení talentové a příjímací zkoušky s rozhodnutím o přijetí/nepřijetí bude zveřejněno v pondělí 7. 2. 2022.

13.1.2022