Ve středních školách se z rozhodnutí MŠMT od 26. 4. 2021 umožňuje praktické vyučování žáků.

Teoretická výuka nadále probíhá distančním způsobem.

Osobní účast na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním antigenními testy prováděnými ve škole, účastí s respirátorem a bez příznaků jakéhokoli infekčního onemocnění. V případě pozitivního výsledku antigenního testu je žák odeslán domů a je povinen absolvovat ověřovací PCR test, ke kterému se neprodleně přihlásí u svého praktického lékaře a jeho výsledek ihned nahlásí škole.

22.4.2021

Poskytujeme informace pro zájemce o studium ve školním roce 2021/22.

Pište, volejte, těšíme se na vás!

tel.: 777 171 757
e-mail: sekretariat@umelecka.cz

Podáváme informace k druhému kolu příjímacího řízení, ozvěte se!

Výsledky prvního kola přijímací zkoušky a oznámení o přijetí jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

5.2.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

Výuka na středních školách nadále probíhá distančním způsobem, a to od 1. 3. 2021.

25.1.2021

Na základě doporučení MŠMT informujeme o následujících pravidlech hodnocení žáků za 1. pololetí 2020/2021:

Škola vydá výpis vysvědčení nejpozději 3. vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vyučování.

Pololetní klasifikace bude žákům i zákonným zástupcům dostupná prostřednictvím systému Škola OnLine, a to od 25. 1. 2021.

25.1.2021

Informace k omezením v oblasti školství

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 provoz středních škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků ve škole včetně praktické výuky.

Omezení byla vzhledem k epidemiologické situaci prodloužena a od 2. listopadu 2020 dále pokračuje distanční výuka v již zavedeném režimu.

Žáci jsou podle zákona povinni účastnit se distanční výuky. Dálkové vyučování je realizováno v prostředí Microsoft Teams, s kterým jsou žáci již dobře obeznámeni.

V rámci probíhající distanční výuky jsme rádi vyhověli zájemcům o zapůjčení osobního počítače a poskytli vybavení zdarma.

13.10.2020

Šperkařská práce Jana Michaliska na madoně Panny Marie v Cholini

Prestižní šperkařská práce našeho pedagoga

Letos v srpnu se v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Cholini konala veliká slavnost. Zdejší vzácná socha gotické madony, „ochránkyně Hané“, byla po 23 letech od krádeže spolu s Ježíškem korunována novou korunou. Autorem překrásného šperku je náš pedagog Jan Michalisko, který jeho výrobě zasvětil čtyři roky soustavné práce. Reportáže o této události přinesl jak Český rozhlas, tak i Česká televize.

9.9.2019

Reliéf sv. Petra a Pavla od Valerie Larišové

Umění z dílny naší absolventky v Beskydech

Pokud se budete toulat po Beskydech, přesněji po moravsko-slovenském pomezí mezi Bílou a Makovem, narazíte těsně u hraničního patníku vedle chaty Kmínek na kamennou kapličku zasvěcenou sv. Petru a Pavlu. Dvacet let v ní byly umístěny sošky vytvořené Dagmar Chwistkovou, na nichž však zub času zapracoval, takže je bylo potřeba nahradit. Na přání jednoho z místních chalupářů se do nové výzdoby pustila čerstvá absolventka oboru Socha Design Prostor Valerie Larišová, která pro výklenek kapličky vytvořila společný reliéf těchto dvou světců. Nejprve vymodelovala podobu budoucího díla z hlíny, následoval negativní odlitek formy, jehož vyplněním epoxidovou pryskyřicí vzniklo definitivní dílo. To bylo následně ještě doplněno polychromií. Stará kamenná kaplička uprostřed beskydských lesů tak ožila novým uměleckým dílem.

9.9.2019

další