Informace k omezením v oblasti školství

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 provoz středních škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků ve škole včetně praktické výuky.

Omezení byla vzhledem k epidemiologické situaci prodloužena a od 2. listopadu 2020 dále pokračuje distanční výuka v již zavedeném režimu.

Žáci jsou podle zákona povinni účastnit se distanční výuky. Dálkové vyučování je realizováno v prostředí Microsoft Teams, s kterým jsou žáci již dobře obeznámeni.

V rámci probíhající distanční výuky jsme rádi vyhověli zájemcům o zapůjčení osobního počítače a poskytli vybavení zdarma.

13.10.2020