Informace k organizaci výuky

Z důvodu mimořádného opatření, kterým se zakazuje přítomnost žáků ve škole, bude výuka až do odvolání probíhat elektronickou formou a samostudiem. Žádáme žáky o zodpovědný přístup a sledování zadaných úkolu ve školním elektronickém systému. Žáci budou plnit jak krátkodobé, tak dlouhodobé úkoly dle typu předmětu a probíraného učiva. Učitelé budou kromě zadávání a vyhodnocování úkolů průběžně poskytovat zpětnou vazbu. 

11.3.2020