Na základě doporučení MŠMT informujeme o následujících pravidlech hodnocení žáků za 1. pololetí 2020/2021:

Škola vydá výpis vysvědčení nejpozději 3. vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vyučování.

Pololetní klasifikace bude žákům i zákonným zástupcům dostupná prostřednictvím systému Škola OnLine, a to od 25. 1. 2021.

25.1.2021