Na základě mimořádného opatření bude v období od 5. 10. do 18. 10. 2020 probíhat režim dálkového vyučování kombinovaného s prezenční praktickou výukou.

Výuka praktických cvičení bude probíhat podle aktuálně upraveného rozvrhu s ohledem na co nejmenší kontakt mezi žáky různých ročníků. Dálkové vyučování bude realizováno v prostředí Microsoft Teams, s kterým jsou žáci již dobře obeznámeni.

2.10.2020