Podle pokynů MŠMT je od 24. 5. 2021 obnovena prezenční výuka na středních školách. Zohledněny budou probíhající maturitní zkoušky 4. ročníků.

Přítomnost žáků ve výuce je nadále podmíněna povinným testováním antigenními testy prováděnými ve škole, účastí s respirátorem a bez příznaků jakéhokoli infekčního onemocnění. V případě pozitivního výsledku antigenního testu je žák odeslán domů a je povinen absolvovat ověřovací PCR test, ke kterému se neprodleně přihlásí u svého praktického lékaře a jeho výsledek ihned nahlásí škole.

20.5.2021