Zahájení školního roku

Připomínáme čas zahájení pro jednotlivé třídy:

  1. ročník: 10.00 v učebně č.1
  2. ročník: 11.00 v učebně č.3
  3.  ročník:  9.15 v učebně č.3
  4.  ročník:  9.00 v učebně č.4

27.8.2020