Gymnázium – Učební plán

Učební plán šk. rok 2017/2018
79-41-K/41- Gymnázium

Vzdělávací oblast Předměty I. II. III. IV. Celkem
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 3 3 4 4 14
Anglický jazyk 3 3 4 4 14
2. cizí jazyk – španělský (německý, francouzský) 3 3 3 4 13
Matematika a její aplikace Matematika 3 3 2 2 10
Člověk a společnost Základy společenských věd1) 2 2 2 2 8
Dějepis 2 2 2 6
Člověk a příroda Zeměpis 2 2 4
Fyzika 2 2 2 6
Chemie 2 2 2 6
Biologie/geologie2) 2 2 2 6
Informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika 2 2 7
Umění a kultura Estetická výchova – výtvarná výchova 3 3 3 3 12
Člověk a zdraví Tělesná výchova3) 2 2 2 2 8
Volitelné vzdělávací

aktivity

Volitelný předmět 14) 3 3 3 3 12
Volitelný předmět 25) 2 2 4
Volitelný předmět 36) 1 1 2
Volitelný předmět 47) 2 2
Volitelný předmět 58) 1 1
Volitelný předmět 69) 1 1
Celkem Celkový počet hodin 34 34 34 31 133
Počet vyuč. týdnů 34 34 34 33

(*) Volitelné předměty:

  1. Digitální média
  2. Digitální média
  3. Digitální fotografie
  4. Technické kreslení
  5. Společensko-vědní seminář
  6. Seminář z jazyka anglického