Gymnázium – Uplatnění absolventa

79-41-K/41

Gymnázium s rozšířením humanitního vzdělávání

Student je připravován pro další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách převážně humanitního zaměření. Na druhé straně absolvent by měl být schopen i samostatné práce v nejrůznějších oborech, které vyžadují invenci, samostatnost, kreativitu, logické myšlení, práci s výpočetní technikou, komunikativnost, práci s lidmi a také schopnost dalšího sebevzdělávání.

V poslední době většina současných absolventů školy dále studuje. Jedná se většinou o pomaturitní studium na vyšších odborných a vysokých školách.

Většina absolventů školy v současnosti nachází ihned po absolvování uplatnění v praxi nebo jsou přijati na další studium, což znamená 80 – 100% úspěšnost.