Výsledky přijímacích zkoušek Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

Hodnocení přijímací zkoušky 3. a 9. 1. 2019

1. kolo přijímacího řízení

Hodnocená část “Reg.č 37” “Reg.č 38” “Reg.č 39” “Reg.č 40”
“Počet bodů za přijímací zkoušku max. 50 bodů” 39,5 33 33,5 34

Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 32 bodů.