Pololetní klauzurní práce

Ukázky z obhajob klauzurních prací oboru SOCHA DESIGN PROSTOR 

Klauzurní práce oboru DESIGN UMĚNÍ KOV

Klauzurní práce čtvrtého ročníku oboru DESIGN UMĚNÍ KOV na téma Kabinet kuriozit

3. 1. 2023