Multimedia Grafika Design – Učební plán

Učební plán oboru Multimedia Grafika Design

82-41-M/17 – Multimediální tvorba

Vzdělávací okruhy Předměty Počet vyučovacích hodin
I. II. III. IV. Celkem
Jazykové vzdělávání Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Anglický jazyk 3 3 4 4 14
Společensko-vědní vzdělávání Základy společenských věd1) 2 2 0 1 5
Matematické vzdělávání Matematika 2 2 2 2 8
Přírodovědné vzdělávání Základy přírodních věd2) 2 2 4
Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomické vzdělávání Ekonomika 3 3
Vzdělávání v informačních a kom. technologiích Informační a výpočetní technika3) 2 2 4
Umělecko-historická a výtvarná příprava Výtvarná příprava 6 7 13
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Estetické vzdělávání4) Písmo 2 2
Dějiny výtvarné kultury 1 1 1 1 4
Základní technologická příprava Technologie 3 3 3 3 12
Technické kreslení 1 1 2
Výtvarná tvorba a realizace v materiálu Praktická cvičení v multimediální tvorbě 6 7 8 9 30
Navrhování 8 8 16
Celkem 37 37 36 36 146
Počet vyuč. týdnů 34 34 35 29