Design Umění Kov – Uplatnění absolventa

ŠVP(školní vzdělávací program) – Design Umění Kov

Studijní obor

RVP (rámcový vzdělávací program) – 82-41-M/06 RVP Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

 

Student je připravován pro další studium a samozřejmě i pro okamžitou práci v praxi. Je schopen samostatné práce ve svém oboru jak při návrhu a zhotovení autorského šperku, komerčního šperku, tak při různých opravách.

Je připraven pracovat v oborech řemeslného, uměleckého či estetického zaměření.

Nadaní studenti mohou dále pokračovat ve studiu na vyšších nebo vysokých školách humanitního zaměření, převážně výtvarných oborů.

V poslední době většina současných absolventů školy dále studuje. Jedná se většinou o pomaturitní studium na vyšších odborných a vysokých školách.

V posledních letech většina absolventů školy nachází ihned po absolvování uplatnění v oboru nebo jsou přijati na další studium, což znamená 80 – 100% úspěšnost.