STUDIUM

Studijní obory

Design Umění Kov

82-41-M/06
RVP – Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

Multimedia Grafika Design

82-41-M/17
RVP – Multimediální tvorba

Socha Design Prostor

Studijní obor
82-41-M/16
RVP – Kamenosochařství

3D Model Design

Studijní obor
82-41-M/16
RVP – Kamenosochařství