Multimedia Grafika Design

 

Studijní obor
82-41-M/17
RVP – Multimediální tvorba

 

Multimediální tvorba je úplně nový obor lidské činnosti spojený s dynamickým, ale také někdy překotným rozvojem audiovizuální, komunikační techniky a rozšířením informačních a počítačových technologií. Přes současný sofistikovaný rozvoj IT techniky a automatizace se klade stále velký důraz na výtvarnou a řemeslnou činnost, invenci, fantazii a vysoce odbornou, kvalifikovanou práci ve spojení s náležitými teoretickými, výtvarnými znalostmi a technikami, podloženými dlouholetou přípravou a studiem. Absolvent má schopnost vlastního výtvarného, grafického projevu za použití současných multimedií, IT technologií v návaznosti na teoretické a praktické základy kresby a modelování.

Hlavními předpoklady pro tyto studijní obory jsou: Hlavními předpoklady pro tyto studijní obory jsou: výrazný výtvarný talent, schopnost postupně se rozvíjejícího samostatného uměleckého projevu, kreslířské schopnosti, umělecký cit, jisté technické nadání, kreativita a fantazie, trpělivost, schopnost soustředit se po delší časový úsek. Studium je poměrně náročné a je třeba vzít v úvahu nutnost pracovat na osobním růstu nejen ve vyučovacích hodinách, ale také v době osobního volna a v průběhu prázdnin.

Maximální počet studentů na oboru je 16. Absolvent studijního uměleckého oboru má znalosti odpovídající úplnému střednímu odbornému vzdělání zakončenému maturitní zkouškou.

 

Hlavní vyučovací předměty:

 • Výtvarná příprava
 • Praktická cvičení
 • Technologie
 • Informační a výpočetní technika
 • Navrhování
 • Písmo
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk)

Ostatní vyučovací předměty:

 • Matematika
 • Technické kreslení
 • Základy přírodních věd
 • Základy společenských věd
 • Tělesná výchova
 • Ekonomika a účetnictví