Socha Design Prostor – Učební plán

Učební plán oboru Socha design prostor

82-41-M/16
VP – Kamenosochařství

ŠVP – Sochařství – moderní plastika  (školní vzdělávací program)

Vzdělávací okruhy Předměty Počet vyučovacích hodin
1. 2. 3. 4. Celkem
Jazykové vzdělávání Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Anglický jazyk 3 3 4 4 14
Společensko-vědní vzdělávání Základy společenských věd1) 2 2 0 1 5
Matematické vzdělávání Matematika 2 2 4
Technické kreslení 1 1 2
Přírodovědné vzdělávání Základy přírodních věd2) 2 2 4
Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomické vzdělávání Ekonomika 3 3
Vzdělávání v inf. a kom. Tech4) Informační  a výpočetní technika 2 2 4
Počítačová grafika 2 2
Umělecko-historická a výtvarná příprava Výtvarná příprava 6 7 13
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Estetické vzdělávání3) Písmo 2 2
Dějiny výtvarné kultury 1 1 1 1 4
Základní technologická příprava Technologie 2 2 3 3 10
Výtvarná tvorba a realizace v materiálu Praktická cvičení 8 8 9 11 38
Navrhování 8 8 16
Celkem 38 37 37 38 150
Počet vyuč. týdnů 34 34 35 29