Klauzurní práce Design uměni kov 2017

Design Umění Kov

 

Studijní obor

RVP (rámcový vzdělávací program) – 82-41-M/06 RVP Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

Výtvarná tvorba, navrhování a výroba šperků se vyvíjela společně s dalšími lidskými činnostmi od dávných dob až do současnosti. I přes současný dynamický rozvoj techniky a automatizace zůstává hlavní těžiště výtvarné a řemeslné činnosti převážně na invenci, fantazii a vysoce odborné, kvalifikované manuální práci ve spojení s náležitými teoretickými, výtvarnými znalostmi a technikami, podloženými dlouholetou přípravou a studiem.

Absolvent má schopnost vlastního výtvarného projevu v návaznosti na teoretické a praktické základy kresby a modelování, znalosti o vlastnostech drahých kovů a způsobu jejich zpracování, tavení a přípravy slitin podle předpisů o ryzostech, účelu a druhu strojů a pomocných látek, nejdůležitějších vlastnostech drahých a šperkových kamenů a jejich napodobenin, pravidlech o hygieně a bezpečnosti práce, ovládaní chemických a mechanických technologických postupů, různé výtvarné, zlatnické a klenotnické techniky.

Hlavními předpoklady pro tyto studijní obory jsou: výrazný výtvarný talent, schopnost postupně se rozvíjejícího samostatného uměleckého projevu, kreslířské schopnosti, umělecký cit, manuální zručnost, trpělivost, schopnost soustředit se po delší časový úsek. Studium je poměrně náročné a je třeba vzít v úvahu nutnost pracovat na osobním růstu nejen ve vyučovacích hodinách, ale také v době osobního volna a v průběhu prázdnin.

Absolvent studijního uměleckého oboru má znalosti odpovídající úplnému střednímu odbornému vzdělání zakončenému maturitní zkouškou. Maximální počet studentů ve třídě je 14.

Hlavní vyučovací předměty :

 • Výtvarná příprava
 • Praktická cvičení
 • Technologie a materiály
 • Navrhování
 • Písmo
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk)
 • Počítačová grafika

Ostatní vyučovací předměty:

 • Matematika
 • Technické kreslení
 • Informační a výpočetní technika
 • Základy přírodních věd
 • Základy společenských věd
 • Tělesná výchova
 • Ekonomika a účetnictví