Multimedia Grafika Design – Uplatnění

Uplatnění absolventa

Studijní obor
82-41-M/17

RVP – Multimediální tvorba

Přes současný sofistikovaný rozvoj IT techniky a automatizace se klade stále velký důraz na výtvarnou a řemeslnou činnost, invenci, fantazii a vysoce odbornou, kvalifikovanou práci ve spojení s náležitými teoretickými, výtvarnými znalostmi a technikami, podloženými dlouholetou přípravou a studiem.

Absolvent má schopnost vlastního výtvarného, grafického projevu za použití současných multimedií, IT technologií v návaznosti na teoretické a praktické základy kresby a modelování. Student je připravován pro další studium a samozřejmě i pro okamžitou práci v praxi.

Je připraven samostatně pracovat v oborech kreativního, uměleckého či estetického zaměření. Najde uplatnění např. v reklamních agenturách a studiích, PR agenturách, reklamních odděleních firem, mediálních a IT firmách.

Nadaní studenti mohou dále pokračovat ve studiu na vyšších nebo vysokých školách humanitního zaměření, převážně výtvarných oborů.

V poslední době většina současných absolventů školy dále studuje. Jedná se většinou o pomaturitní studium na vyšších odborných a vysokých školách.

V posledních letech většina absolventů školy nachází ihned po absolvování uplatnění v oboru nebo jsou přijati na další studium, což znamená 80 – 100% úspěšnost.