Design Umění Kov – Učební plán

Učební plán oboru Design Umění Kov

82-41-M/06 – Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

Vzdělávací oblast Předměty I. II. III. IV. Celkem
Jazykové vzdělávání Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Anglický jazyk 3 3 4 4 14
Matematické vzdělávání Matematika 2 2 4
Technické kreslení 1 1 2
Společenskovědní vzdělávání Základy společenských věd1) 2 2 0 1 5
Přírodovědné vzdělávání Základy přírodních věd2) 2 2 4
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích4) Výpočetní technika 1 2 3
Počítačová grafika 2 2
Ekonomické vzdělávání Ekonomika a účetnictví 3 3
Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Umělecko-historická a výtvarná příprava Dějiny výtvarné kultury 3 3 3 3 12
Výtvarná příprava 6 7 13
Estetické vzdělávání3) Písmo 2 2
Základní technologická příprava Technologie a materiály 2 2 3 3 10
Profilující obsahový okruh Praktická cvičení 8 8 9 11 38
Navrhování 8 8 16
Celkem Celkový počet hodin 38 37 37 38 150
Počet vyuč. týdnů 34 34 35 29