Socha design prostor, umelecka.cz

Socha Design Prostor

Studijní obor
82-41-M/16
RVP – Kamenosochařství

Kamenosochařství a plastika se vyvíjela se společně s dalšími lidskými činnostmi od dávných dob až do současnosti. Je to umělecký obor, který má své nezastupitelné místo. Studium tohoto oboru je postaveno na klasických základech a klade velký důraz na výtvarnou a řemeslnou činnost, fantazii a vysoce odborné, kvalifikované manuální práci ve spojení s náležitými teoretickými, výtvarnými znalostmi a technikami, podloženými dlouholetou přípravou a studiem.
Absolvent má schopnost vlastního výtvarného projevu v návaznosti na teoretické a praktické základy kresby a modelování, znalosti o vlastnostech nejrůznějších materiálů používaných v sochařství a jemu příbuzných oborech.
Hlavními předpoklady pro tyto studijní obory jsou: výrazný výtvarný talent, schopnost postupně se rozvíjejícího samostatného uměleckého projevu, kreslířské schopnosti, manuální zručnost, umělecký cit, jisté technické nadání, kreativita a fantazie, trpělivost, schopnost soustředit se po delší časový úsek. Nemusí však mít zkušenosti se sochařskými materiály. Studium je poměrně náročné a je třeba vzít v úvahu nutnost pracovat na osobním růstu nejen ve vyučovacích hodinách, ale také v době osobního volna a v průběhu prázdnin. Maximální počet studentů na oboru je 5.

Absolvent studijního uměleckého oboru má znalosti odpovídající úplnému střednímu odbornému vzdělání zakončenému maturitní zkouškou.

 

Hlavní vyučovací předměty:

 • Výtvarná příprava
 • Praktická cvičení
 • Technologie a materiály
 • Navrhování
 • Písmo
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk)
 • Počítačová grafika

Ostatní vyučovací předměty:

 • Matematika
 • Technické kreslení
 • Informační a výpočetní technika
 • Základy přírodních věd
 • Základy společenských věd
 • Tělesná výchova
 • Ekonomika a účetnictví