Projekt vybudování multimediální učebny ateliéru

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ A GYMNÁZIUM, S.R.O. V OSTRAVĚ je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší vybudování multimediální učebny ateliéru v prostorách Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. v Ostravě tak aby byla zajištěna kvalita a dostupnost infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání.

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o., je realizátorem projektu „Vybudování multimediální učebny ateliéru – Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. v Ostravě“ s reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0013029 v rámci 66. výzvy IROP, Infrastruktury pro vzdělávání – integrované projekty ITI, konkrétně v rámci Integrovaná teritoriální investice ostravské aglomerace.

Realizovaný projekt řeší potřebu vybudování multimediální učebny ateliéru v prostorách Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. v Ostravě tak aby byla zajištěna kvalita a dostupnost infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí studentů, a to práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné obory.

28. 6. 2021