Stali jsme se fakultní školou

S radostí vás informujeme, že naše škola podepsala Memorandum o spolupráci a stala se Fakultní školou Fakulty materiálově-technologické (dále jen FMT) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava!

Co přinese našim žákům?

Účelem memoranda je zaštítit vzájemnou spolupráci FMT a SOŠUG při rozvíjení znalostí a dovedností žáků a propojit vzdělávání na střední a vysoké škole, podpora talentovaných žáků SOŠUG, zejména v rámci workshopů, praxí a stáží. Žákům budou k dispozici potřebné laboratoře a dílny fakulty. Dále bude FMT rozvíjet spolupráci v oblasti podpory žáků, kteří se zapojí do Středoškolské odborné činnosti (SOČ), vědeckých olympiád a případně dalších akcí, např. uměleckých soutěží. Pedagogové fakulty nabídnou žákům zajímavá odborná témata (s přesahem do umělecké činnosti) a povedou jejich práce.

SOŠUG i FMT budou podporovat partnerství ve spolupráci s průmyslem, jak ve výuce, tak ve výzkumu, v rámci linie průmysl – střední škola – vysoká škola – průmysl.

FMT bude rozvíjet spolupráci poskytováním informací, studijních podpor a konzultací, seznamovat pedagogy s novými trendy, které jsou aplikovány na pracovištích FMT VŠB-TUO a současně představovat výsledky vlastní vědecko-výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti.

29. 3. 2022