Den otevřených dveří

ve čtvrtek 26. 1. 2017

 

Chceš studovat na uměleckém oboru?

 

P O Z O R

Přijímáme přihlášky na 2. kolo přijímacího řízení!

Program:

  • Možnost prohlídky ateliérů a seznámení s konkrétními obory
  • Možnost konzultace domácích prací
  • Získání informací o přijímacích zkouškách a studiu na umělecké škole

 

Chceš studovat na uměleckém gymnáziu?

 

P O Z O R

Informační schůzka pro zájemce o studium na uměleckém gymnáziu v 15.00!

Program:

  • Prezentování vizí a projektů, které gymnázium dlouhodobě    realizuje
  • Představení kreativního prostředí a nadstandardních aktivit
  • Představení rozšířené cizojazyčné a humanitní výuky
  • Ukázky systematické vědecké práce našich gymnazistů
  • Představení úzké spolupráce naší školy s vysokými školami
  • Možnost dotazů a diskuze

14.12.2016

Vyhlášení přijímacího řízení

pro školní rok 2017/2018 na umělecké obory

 

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 2 a násl. vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy 1. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání pro školní rok 2017/2018.

 

kód oboru název oboru počet volných míst
82-41- M/17 Multimedia Grafika Design 6
82-41-M/16 3D Model Design 6
82-41-M/16 Socha Design Prostor 8
82-41-M/06 Design Umění Kov 14

 

Termíny konání přijímací a talentové zkoušky pro obor Multimedia Grafika Design a 3D Model Design:

I. kolo – 1. termín: 4. a 6. ledna 2017, 2. termín: 9. ledna 2017

 

Termíny konání přijímací a talentové zkoušky pro obor Socha Design Prostor a Design Umění Kov:

I. kolo – 1. termín: 4. a 6. ledna 2017, 2. termín: 9.  ledna 2017

 

Podání přihlášky:

 

Uchazeč použije formulář přihlášky stanovený MŠMT. Přihláška musí být potvrzena základní školou a podepsána zákonným zástupcem žáka a uchazečem. Přihlášku je možno osobně odevzdat v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu:

 

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.
Hulvácká 384/1
700 30 Ostrava – Zábřeh

Přihlášky zasílejte do 30. 11. 2016

 

 

Obsah a požadavky talentové a přijímací zkoušky viz přijímací řízení u jednotlivých oborů. Při talentové zkoušce lze získat maximálně 50 bodů. Pro úspěšné vykonání talentové zkoušky a postup k přijímací zkoušce je třeba získat minimálně 33 bodů.

 

Při přijímací zkoušce lze získat maximálně 50 bodů. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je třeba získat minimálně 32 bodů. Body získané za jednotlivé součásti přijímacího řízení se sečtou. Uchazeč může získat maximálně 100 bodů, 65 bodů je minimální hranice pro úspěšné vykonání přijímacího řízení, v případě, že uchazeč úspěšně vykonal obě části přijímacího řízení (talentovou i přijímací zkoušku).

14.12.2016

Nový web!

Vytváříme nový web školy, mějte strpení.

Starý web najdete na http://historie.umelecka.cz/

14.12.2016

Dobrovolnictví

Naše škola je již třetím rokem partnerem projektu nadačního fondu Křídlení. Žáci naší školy přispívají k realizaci charitativní akce Advent plný křídlení 2016, která má přispět ke zlepšení podmínek a života klientů neziskových organizací.

 

kridleni_logo

2.12.2016

HEFAISTON 2016 –

 35. mezinárodní sympozium uměleckých kovářů

Naše škola se jako každoročně účastnila setkání tvůrců, kteří se věnují práci s kovem a mohla se opět úspěšně prezentovat ve srovnání s desítkami středních a vyšších odborných škol, které zde vystavovaly to nejlepší z maturitních a závěrečných prací svých studentů.

14.9.2016