Střih pásky při zahájení výstavy v prostoru VŠB-TUO

Stali jsme se fakultní školou

S radostí vás informujeme, že naše škola podepsala Memorandum o spolupráci a stala se Fakultní školou Fakulty materiálově-technologické (dále jen FMT) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava!

29. 3. 2022

INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MŠMT A MZ OD 19. 2. 2022

Od 19. 2. 2022 se již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat žáci ani zaměstnanci.

V testování by mohla škola pokračovat pouze na dobrovolném základě, a to jak ze strany školy, tak ze strany žáků, resp. zákonných zástupců.

10. 2. 2022

Šťastný a inspirativní rok 2022

Termín odeslání přihlášek

na umělecké obory – 30. 11. 2021!
Individuální konzultace pro zájemce o studium si můžete domluvit na tel. č. 777 171 757 nebo sekretariat@umelecka.cz

19. 11. 2021

Den otevřených dveří

Zveme vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve čtvrtek 11. 11. 2021 od 10:00 do 16:30 hodin.

4. 11. 2021

Konzultace a příprava ke studiu na střední umělecké škole

Zveme uchazeče o studium na konzultace a přípravu ke studiu na střední umělecké škole v úterý 16. 11. 2021 kdykoli v době od 10.00 do 15.30 hodin! Domácí práce možno vzít s sebou.

2. 11. 2021

Další aktuality >