Ojedinělá škola
s tradicí,
která rozvíjí
a podporuje
individualitu.

Hulvácká 384/1
Ostrava - Zábřeh

Aktuality školy


Srdečně zveme všechny zájemce o studium uměleckých oborů a gymnázia na den otevřených dveří ve čtvrtek 20. 10. 2016 od 10 do 16:30 hodin.

 

 


Upozorňujeme zájemce o studium, že se naše škola představí na prezentacích středních škol:

 

• Trh vzdělávání v Třinci 19. 10. 2016
• Volba povolání v Karviné 3. 11. 2016
• Trh vzdělávání ve Frýdku-Místku 8. 11. 2016
• Volba povolání v Havířově 10. 11. 2016
• Volba povolání v Orlové 24. 11. 2016

 

 


 

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 na umělecké obory

 

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 2 a násl. vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy 1. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání pro školní rok 2017/2018.

 

kód oboru název oboru počet volných míst
82-41- M/17 Multimediální tvorba (Multimedia Grafika Design) 6
82-41-M/16 Kamenosochařství (Socha Design Prostor) 8
82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (Design Umění Kov) 14

 

Termíny konání přijímací a talentové zkoušky pro obor Multimediální tvorba: I. kolo – 1. termín: 5. a 6. ledna 2017, 2. termín: 9. a 10. ledna 2017

 

Termíny konání přijímací a talentové zkoušky pro obor Kamenosochařství a Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů: I. kolo – 1. termín: 4. a 5. ledna 2017, 2. termín: 9. a 10. ledna 2017

 

Podání přihlášky:


Uchazeč použije formulář přihlášky stanovený MŠMT. Přihláška musí být potvrzena základní školou a podepsána zákonným zástupcem žáka a uchazečem. Přihlášku je možno osobně odevzdat v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu:

 

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.
Hulvácká 384/1
700 30 Ostrava - Zábřeh

Přihlášky zasílejte do 30. 11. 2016


 

Obsah a požadavky talentové a přijímací zkoušky viz přijímací řízení u jednotlivých oborů. Při talentové zkoušce lze získat maximálně 50 bodů. Pro úspěšné vykonání talentové zkoušky a postup k přijímací zkoušce je třeba získat minimálně 33 bodů.


Při přijímací zkoušce lze získat maximálně 50 bodů. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je třeba získat minimálně 32 bodů. Body získané za jednotlivé součásti přijímacího řízení se sečtou. Uchazeč může získat maximálně 100 bodů, 65 bodů je minimální hranice pro úspěšné vykonání přijímacího řízení, v případě, že uchazeč úspěšně vykonal obě části přijímacího řízení (talentovou i přijímací zkoušku).Rozsviťte svůj den a zlepšete si náladu na naší výstavě studentských prací! Srdečně Vás zvou do nedaleké Walkingthrough Gallery (pasáž mezi ulicemi Jurečkova a Nádražní) zvláště studenti našeho gymnázia.
Střední odborná škola umělecká a gymnázium v Ostravě na Hulvácké 1

 


HEFAISTON 2015 - 34. mezinárodní sympozium uměleckých kovářů

Naše škola se jako každoročně účastnila setkání tvůrců, kteří se věnují práci s kovem a mohla se opět úspěšně prezentovat ve srovnání s desítkami středních a vyšších odborných škol, které zde vystavovaly to nejlepší z maturitních a závěrečných prací svých studentů.

 


Výzva č. 56 vyhlášená MŠMT ČR

Naše škola se stala úspěšným žadatelem výzvy č. 56, vyhlášené MŠMT v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zvyšování kvality ve vzdělávání, pro období 1. 7. 2015 31. 12. 2015.

Více informací naleznete zde .

 


Upozorňujeme zájemce o studium, že se naše škola představí na prezentacích středních škol:

 

 • Informa v Opavě 4. 11. 2015

 • Volba povolání v Karviné 5. 11. 2015

 • Trh vzdělávání ve Frýdku Místku 10. 11. 2015

 • Volba povolání v Havířově 12. 11. 2015

 • Volba povolání v Orlové 19. 11. 2015

 

 


Dny otevřených dveří na naší škole proběhnou 15. 10. 2015, 5.11. 2015 a 12. 11. 2015 vždy od 10:00 do 18:00 hodin.

 

Ve stejnou dobu je pro zájemce připravena i tzv. ,,PŘÍPRAVKA“- příprava k talentovým a přijímacím zkouškám na střední uměleckou školu. Vyzkoušet si můžete tvorbu v ateliéru kresby, Sochy-designu-prostoru, Multimedií-grafiky-designu a Designu-umění-kovu. Součástí je i nabídka konzultace k příjímacímu pohovoru a podrobnějšímu seznámení s podmínkami přijetí ke studiu.

V případě zájmu o návštěvu naší školy v jiném termínu zavolejte, prosím,
na číslo 596 786 690 nebo 777 171 757.
Rádi Vám ukážeme školu v čase, který Vám bude vyhovovat.

 

 


Maturita 2015

Maturitní práce online na http://multimedia.umelecka.cz
Zadání maturitní práce: Korporátní design krátkodobé značky pro jeden ročník kulturní události

 

foto umelecka.cz
zde

 


Fotografie z obhajob letních klauzur 2015

foto umelecka.cz
zde

 


Fotografie z obhajob zimních klauzur 2014

foto umelecka.cz
zde
Klauzurní práce oboru Multimedia grafika design online nahttp://multimedia.umelecka.cz/studio/index.html

 


70. výročí osvobození Ostravy


Dne 28. dubna 2015 v 16:00 se uskutečnila vzpomínková akce při příležitosti 70. výročí osvobození od fašismu u Pomníku obětem 2. světové války na Hulvácké ulici 1 před budovou naší školy. Spolupořadateli byly TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů obě z Ostravy-Zábřehu. Na organizaci akce se výraznou měrou podíleli žáci školy, kteří při této příležitosti připravili výstavu k válečným událostem regionu, města a školy.

 

aktualizace 4. 5. 2015

VYPISUJEME 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU GYMNÁZIA
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016


Jde o studium na gymnáziu s individuálním přístupem, velkým množstvím vedlejších zájmových aktivit a moderních metod prohlubování učiva.
- Jedno z nejlepších gymnázií v Moravskoslezském kraji (dle zveřejněných výsledků státních maturit).
- Tvořivá atmosféra, individuální přístup jako základ úspěšného zvládnutí gymnaziálního studia.

Dále nabízíme možnost studia na uměleckých maturitních oborech
- Design umění kov.
- Socha design prostor.

 

Přijímáme rovněž studenty do 2letého pomaturitního studiaVšechny další informace pro zájemce o studium na tel. číslech: 777 847 786 nebo 596 786 690.

 


aktualizace 23. 4. 2015

Poznej tajemství vědy

 Dne 13. 4. 2015 se družstvo 1. G ve složení Eliška Baťková, Kristýna Beránková, Monika Hanuliaková a Jana Kučerová zúčastnilo finále soutěže Poznej tajemství vědy. S dalšími nejlepšími sedmi týmy moravskoslezských středních škol si děvčata poměřila síly v robotice, měření a počítání přírodovědných veličin a také designu a zátěžové odolnosti mostu postaveného ze špejlí ve školním kole. Naše družstvo si vedlo velmi dobře a umístilo se na krásném druhém místě. Blahopřejeme!

 


aktualizace 15. 4. 2015

Den otevřených dveří pro zájemce o studium na naší škole kdykoli po telefonické domluvě.


Při návštěvě naší školy máte příležitost seznámit se se studijním programem, prohlédnout si prostory školy, předvedeme Vám šperkařské, sochařské a malířské ateliéry, multimediální učebnu atd. Získáte informace o podmínkách studia v oblasti teoretického a praktického vyučování, možnostech ubytování, stravování…

V případě zájmu o návštěvu naší školy v jiném termínu zavolejte, prosím, na číslo 596 786 690 nebo 777 171 757.
Rádi Vám ukážeme školu v čase, který Vám bude vyhovovat.

 


aktualizace 24. 3. 2015

Termín přijímacího řízení
pro Umělecké gymnázium


15. 4. 2015 - Absolvování centrálně zadávaných jednotných testů

Škola se účastní Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů.

22. 4. 2015 – Přijímací pohovor (1. termín)

 


aktualizace 30. 1. 2015

Dobrovolnictví - partnerství naší školy s nadací Křídlení


Na konci března proběhla návštěva týmu nadace Křídlení s poděkováním pedagogům a studentům naší školy za pomoc při realizaci charitativního projektu věnovaného podpoře neziskových organizací. V jednání jsou další formy a prohloubení spolupráce.

 


aktualizace 24. 3. 2015

Zájemcům o studijní obory:

- Multimediální tvorba
- Výtvarná tvorba a design šperku
- Sochařství a prostorový design

 

Oznamujeme, že dne 22. 1. 2015 vypisujeme 2. kolo talentových a přijímacích zkoušek.

 

Bližší informace na telefonních číslech: 596 786 690, 777 171 757.

 


aktualizace 9. 1. 2015

Výstava / Střípky pohybu

foto umelecka.cz

galerie V rámci
14.1.2015 18 hodin
Anna Kozáková, Klára Smíšková, Dominika Dobiášová, Nikola Sigmundová, Filip Antoniazi, Vladan Neradil
Událost zde

 


aktualizace 9. 1. 2015

Dobrovolnictví

Naše škola se stala partnerem projektu nadačního fondu Křídlení. Žáci naší školy přispěli k realizaci charitativní akce Advent plný andělů 2014, která má přispět ke zlepšení podmínek a života klientů neziskových organizací.
Ukázky z fotografií, kterými naši žáci pomáhájí nadačnímu fondu Křídlení:

zde
foto umelecka.cz

 


aktualizace 24. 11. 2014

Dny otevřených dveří ve školním roce 2014-2015

4. 11. 2014 úterý

od 10:00 do 16:00 hodin

19. 11. 2014 středa

od 10:00 do 17:00 hodin

11. 2. 2015 středa

od 10:00 do 16:30 hodin

Více informací o dnech otevřených dveří naleznete zde.

 


aktualizace 30. 9. 2014

Výstava v cukrárně "Za pecí"

V cukrárně "Za pecí", umístěné na pěší zóně nedaleko Baziliky sv.Prokopa v Třebíči (na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO), právě probíhá výstava výtvarných prací studentů naší školy. Výstavní prostor se nachází v 1. patře nově otevřeného rodinného Dalešického cukrářství. Při ochutnávce výborných domácích dortů a zákusků můžete na sebe nechat působit kresby, návrhy, plastiky, plakáty, fotografie a šperky studentů Střední odborné školy umělecké a gymnázia z Ostravy-Zábřehu. Během trvání výstavy se bude expozice průběžně obměňovat. Výstava potrvá do poloviny září 2014. fotografie naleznete zde
http://www.cukrarstvi-dalesice.cz/informace/


aktualizace 19. 7. 2014

Rozsáhlá rekonstrukce školy

V současné době probíhá školní budova rozsáhlou rekonstrukcí. V minulých létech došlo k zateplení stropu a izolaci půdy a kompletní rekonstrukci sociálních zařízení. V době právě probíhajících letních prázdnin se uskutečňuje další fáze modernizace a úpravy školní budovy. Dochází k celkové výměně elektroinstalace, celkového osvětlení a snížení tropů v učebnách. Podle harmonogramu by se práce měly stihnout do konce prázdnin tak, aby výuka už začala v zásadně útulnějších a modernějších vnitřních prostorách bez narušení původního "secesního" pojetí budovy. I přes rekonstrukci, si školní budova stále zachovává neopakovatelné kouzlo a uměleckou atmosféru.


aktualizace 19. 7. 2014

galerie Trenažér

Výstava knižních ilustrací 2M, 2S, 2A + portétů 3M v galerii Trenažér

zde

11. června - 27. června

 


aktualizace 13. 6. 2014

Klauzury 2014 letní

zde

foto umelecka.czfoto umelecka.cz


aktualizace 13. 6. 2014

Maturita 2014

zde

foto umelecka.czfoto umelecka.cz


aktualizace 13. 6. 2014

VOLNÁ MÍSTA
79-41-K/41 Umělecké gymnázium


Nabízíme volná místa pro 2. kolo přijímacího řízení na umělecké gymnázium Jde o studium na gymnáziu s individuálním přístupem, velkým množstvím vedlejších zájmových aktivit a moderních metod prohlubování učiva.

 

 • Jedno z nejlepších gymnázií v Moravskoslezském kraji (dle zveřejněných výsledků státních maturit).

 • Tvořivá atmosféra, individuální přístup jako základ úspěšného zvládnutí gymnaziálního studia.

Všechny další informace pro zájemce o studium na tel. číslech: 777 847 786 nebo 596 786 690.

 


aktualizace 23. 4. 2014

galerie Trenažér

Výstava prací 4.M a slavnostní zahájení provozu galerie Trenažér

pondělí 7. 4. 2014 v 11:30

 


aktualizace 1. 4. 2014

foto umelecka.cz

Den otevřených dveří

úterý 18. 2. 2014 i umělecká dílna od 10:00 do 16:00 hodin

 


aktualizace 6. 2. 2014

VOLNÁ MÍSTA


79-41-K/41 Umělecké gymnázium
82-41-M/17 Multimediální tvorba
82-41-M/06 Výtvarná tvorba a šperk
82-41-M/16 Kamenosochařství
Na tyto obory je pro školní rok 2014/2015 vypsáno nulové školné!
Informace Vám podáme telefonicky: 777 847 786, 596 786 690

 


aktualizace 24. 1. 2014

Dny otevřených dveří ve školním roce 2013-2014

pondělí 9.12. 2013 i umělecká dílna

od 10:00 do 16:00 hodin

čtvrtek 12.12.2013 i umělecká dílna

od 10:00 do 16:00 hodin

pátek 13.12. 2013 i umělecká dílna

od 10:00 do 16:30 hodin

pondělí 20.1. 2014 i umělecká dílna

od 10:00 do 14:00 hodin

Pokud máte zájem o účast na uměleckém workshopu, rezervujte si místo telefonicky (596 786 690) nebo emailem na sekretariátě školy (sekretariat@umelecka.cz).

více informací zde


aktualizace 20. 11. 2013

Umělecká dílna


foto umelecka.cz


aktualizace 1. 11. 2013

Dny otevřených dveří ve školním roce 2013-2014

čtvrtek 17. října 2013

od 10:00 do 16:00 hodin

úterý 5. listopadu 2013

od 10:00 do 16:00 hodin

sobota 9. listopadu 2013

od 10:00 do 14:00 hodin

sobota 16. listopadu 2013

od 10:00 do 14:00 hodin

čtvrtek 21. listopadu2013

od 10:00 do 16:00 hodin

V listopadových termínech budou ve škole probíhat navíc umělecké workshopy, pořádané našimi studenty oborů šperk a socha.

Pokud máte zájem o účast na uměleckém workshopu, rezervujte si místo telefonicky (596 786 690) nebo emailem na sekretariátě školy (sekretariat@umelecka.cz).

více informací zde


aktualizace 20. 9. 2013

Výstava studentských prací
Vernisáž: 2.9.2013 9:30
3.9. - 31.10.
GALERIE POD STROMEM PORG OSTRAVA

foto umelecka.cz


aktualizace 25. 8. 2013

Fotografie z letních klauzur 2013 zde

foto umelecka.czfoto umelecka.czfoto umelecka.cz


aktualizace 12. 6. 2013 __

Fotografie z obhajob maturitních prací zde

foto umelecka.czfoto umelecka.czfoto umelecka.cz


aktualizace 12. 6. 2013 __

Prestižní umělecká škola nabízí studium i dospělým
Ostravská Střední umělecká škola a gymnázium patří mezi nejlepší školy svého druhu v České republice.... Celý článek o naší škole si můžete přečíst zde


aktualizace 9. 5. 2013 __

Máme pro vás ještě volná místa na školní rok 2013/2014
Přihlaste se na 2. nejlepší Gymnázium v Moravskoslezském kraji.


FAKTA
Jak si vedly školy v kraji u maturit
Nejúspěšnější gymnázia
Gymnázium BMA Frýdlant n. O.
SOŠ umělecká Ostrava-Zábřeh
Polské Gymnázium Český Těšín
Gymnázium P. B. Frýdek-Místek
Biskupské gymnázium Ostrava

Zdroj: www.mattahurry.cz. Tabulka ukazuje úspěšnost u maturit v roce 2012.

Viz článek z MF Dnes ze dne 12.4.2013 zde


aktualizace 16. 4. 2013 __

Účastníme se recitační soutěže: Šavrdův pohár 2013 - 19. ročník , soutěž se uskuteční v pátek 19. 4. , 8.00 hod., Kulturním centru Poruba.


aktualizace 16. 4. 2013 __

VOLNÁ MÍSTA
Stále přijímáme uchazeče do 1. ročníku denního studia, ve školním roce 2013/2014
do oborů
82-41-M/06 Výtvarná tvorba a šperk
82-41-M/16 Kamenosochařství
Informace k dalšímu kolu talentových zkoušek Vám podáme telefonicky: 596 786 690, 777 171 757.

79-41-K/41 Umělecké gymnázium
Termín podání přihlášky do 15. 3. 2013
Termín přijímacího řízení na Umělecké gymnázium je  23. 4. 2013.
Přijímací řízení probíhá formou přijímacího pohovoru.


aktualizace 24. 1. 2013 __

V těchto termínech proběhnou na naší škole dny otevřených dveří:

12.2.2013

** DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ **

Akce proběhne vždy v době od 10 do 17 hodin.

více informací zde


aktualizace 21. 1. 2013 __

Zveme Vás na přípravný workshop k talentovým zkouškám pro zájemce o studium na uměleckých školách, který se bude konat ve čtvrtek 10. 1. 2013 od 15:00 hodin (registrace zájemců 14:30-14:50) v prostorách naší školy. Informace na telefonu: 596 786 690
Na tomto workshopu můžete rovněž konzultovat své domácí práce (např.: kresby, malby, grafiky, drobné plastiky, texty, fotografie, videa, deníkové záznamy a jiné).
Přineste si s sebou tužku řady B, přírodní úhel, plastickou gumu a zájemci o studium oboru Multimediální tvorba si mohou přinést vlastní digitální fotoaparát ( pokud nemáte, škola Vám jej zapůjčí).

Zároveň Vám zasíláme informaci o volných místech na uměleckých oborech:

 • Multimediální tvorba
 • Výtvarná tvorba a šperk
 • Výtvarná tvorba a moderní plastika
 • Umělecké gymnázium.

Druhé kolo talentových zkoušek na naší škole proběhne během měsíce ledna!
(Přihláška na uměleckou školu se nepočítá do počtu přihlášek podaných na střední školy!).
Zároveň srdečně zveme zájemce o studium na uměleckém gymnáziu ( přihláška se podává do 15.3. 2013).


aktualizace 2. 1. 2013 __

videoklipy 2012 1.M ... více zde


aktualizace 10. 10. 2012 __

Zůčastmili jsme se akcí-modulů: Objevujeme kouzlo moderní architektury a Literatura nejen na stříbrném plátně, které pořádala Ostravská Univerzita, akce se konala 19. a 24.9.2012 odkazzde


aktualizace 30. 9. 2012 __

Fotografie z výtvarného kurzu 2012 zde


aktualizace 10. 9. 2012 __

Milí studenti,
dne 26. 8. 2012 Vám začíná první školní povinnost nástupem na výtvarný kurz.
Samotná výuka začíná dne 3. 9. 2012 v 9.00 hod. Během letních prázdnin si opatřete nutné pomůcky a vybavení ( instrukce pro kurz zde ).
Dále mějte připraveny pro školní rok :
přezůvky, 2 ks osobní fotografie, sportovní obuv a oblečení do Tv a učebnice anglického jazyka:
Maturita Solutions Elementary Students book
Maturita Solutions Elementary Workbook
V pondělí 3. 9. 2012 (v 9h.) si s sebou vezměte přezůvky, psací potřeby a dva kusy osobní fotografie.


aktualizace 25. 6. 2012 __

Provoz školy o prázdninách:
Další informace Vám budou poskytnuty dle Vaší potřeby na tel.čísle 596 786 690 do 30. 6. 2012, dále pak od 22. 8. 2012.


Fotografie z letních klauzur 2012 zde


U NÁS VE ŠKOLE PROBĚHLY PRAKTICKÉ MATURITY, fotografie zde


Fotografie z plenéru ve štramberku zde


Fotografie nové multimediální učebny zde


My ! a co vy na to ? výstava školy, 2.2.2012 , Knihovna města Ostravy pobočka Přívoz ,plagát zde

¨


Fotografie z přijímacích zkoušek 2012 zde


Fotografie ze zimních klauzur 2011 zde


Dny otevřených dveří ve školním roce 2011/2012 zde


Student  Daniel Fliega dostal ocenění za 2. místo v kategorii šperk za dílo „Hlavolam“ na 30.mezinárodním setkání uměleckých kovářu Hefaiston 2011ocenení zde


Lyžařský a snowboardový kurz 2012 více informací zde


NOVÁ ZKRÁCENÁ DOBA STUDIA


Od školního roku 2010/2011 nabízíme krome standardního 4-letého studia rovnež zkrácenou 2-letou formu studia pro absolventy oboru vzdelání ukoncených maturitní zkouškou. Zkrácené studium je urceno zájemcum o studium umeleckého oboru“ :
82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovu a drahých kamenu
82-41-M/17  RVP – Multimediální tvorba


GRANTY A PROJETKY


Škola se stala příjemcem dotace v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělání v kraji Moravskoslezském Operačním programu Vzdělání pro konkurenceschopnost s projektem ( rok 2009-2011) „Bezbariérová škola“. Projekt je zaměřen na dlouhodobou podporu žáku se specifickými poruchami učení či částečným tělesným postižením. Součástí projektu je zřízená stálá funkce asistenta pedagoga.

Dotace je cerpána z Evropského sociálního fondu. Více informací o projektu zde.

V současné dobe škola podala několik dalších projektu v rámci dotačního ř ízení nadací působících v České republice.RECYKLOHRANÍ

Studenti naší školy třídí odpad v rámci

Recyklohraní

. Více informací o tomto projektu se mužete dočíst zde.


STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ A GYMNÁZIUM s.r.o.
umelecka.cz

Škola je realizátorem projektu"Bezbariérová škola-podpora rovných příležitostí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v uměleckém zaměření", tento projekt je spolufinancován z evropského fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost 2007-2013.

Hulvácká 384/1 Ostrava - Zábřeh tel:+420 596 786 690 skola@umelecka.cz