INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MŠMT A MZ OD 19. 2. 2022

Od 19. 2. 2022 se již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat žáci ani zaměstnanci.

V testování by mohla škola pokračovat pouze na dobrovolném základě, a to jak ze strany školy, tak ze strany žáků, resp. zákonných zástupců.

· Nadále platí pokyn MŠMT, že žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení. V případě, že žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních, a to do doby opuštění školy či vyzvednutí žáka.

· Nadále bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu.

10. 2. 2022