Talent 2022/23 Multimedia Grafika Design

Ředitelka školy uděluje pochvalu a ocenění Talent 2022/2023 obor Multimedia Grafika Design

Kristýně Pavelkové za klauzurní práci komiks na téma národní pověsti české ,,Kouzelník Žito“

Barboře Olszowské za klauzurní práci komiks na téma národní pověsti české ,,O Golemovi“

Haně Žatecké za klauzurní práci komiks na téma národní pověsti české ,,Krok a jeho dcery“

Marii Bancířové za klauzurní práci vizuální identitu mýdla

Andrému Zubíčkoví za klauzurní práci vizuální a produktovou identitu hracích karet

Šimonovi Dvořáčkovi za klauzurní práci animovaný film Obraz Doriana Graye (odkaz na youtube zde)

Ondřeji Hustákovi za klauzurní práci animovaný film Obraz Doriana Graye (odkaz na youtube zde)

Stelle Rusínové za klauzurní práci animovaný film Obraz Doriana Graye (odkaz na youtube zde)

6. 7. 2023