Talent 2022/23 Socha Design Prostor

Ředitelka školy uděluje pochvalu a ocenění Talent 2022/2023 obor Socha Design Prostor

Anně Marii Bednářové za klauzurní práci na téma Fragment prostorovou instalaci s názvem Selectum

Nině Ráczové za klauzurní práci na téma Zvíře prostorový objekt s názvem Kočka

Ivě Lorencové za klauzurní práci na téma Vesmír prostorový objekt s názvem Hvězda, která měla tvar kostky

Adéle Szwedové za klauzurní práci na téma Architektonické prvky prostorový objekt s názvem Brána s vitráží a za klauzurní práci na téma Vesmír s názvem Multivesmír

20. 7. 2023